"10-Bagger" v portfoliích AKRO

30.05.2019

"10-Bagger" je akcie, jež zdesetinásobí svou počáteční hodnotu. Anglický termín "10-Bagger" vymyslel legendární investiční manažer Peter Lynch a použil jej ve své knize "One Up on Wall Street". Jedná se o poměrně vzácný úkaz, o to vzácnější, že investoři drží akcie dlouhodobě, aby dosáhli značné návratnosti.

Vývoj hodnoty akcií společnosti Gravity Co Ltd. (zdroj: AKRO investiční společnost, a.s./ Bloomberg)
Vývoj hodnoty akcií společnosti Gravity Co Ltd. (zdroj: AKRO investiční společnost, a.s./ Bloomberg)

V této souvislosti můžeme potěšit podílníky AKRO fondu nových ekonomik (zaměřeného na rozvíjející se trhy) a AKRO fondu progresivních společností (zaměřeného na menší společnosti), protože akcie společnosti Gravity Co Ltd. k 22. květnu 2019 vykazují více než desetinásobný nárůst ceny od okamžiku jejich nákupu. Jedná se o nárůst více než 1072% v USD, a 1230%-ní nárůst, vyjádřeno v Kč. Třebaže jsme z důvodů řízení rizika průběžně i počet držených akcií redukovali, jejich celková hodnota teď představuje přibližně 12% hodnoty celého AKRO fondu nových ekonomik a 8% AKRO fondu progresivních společností.

Úspěch investice do společnosti Gravity, stejně jako vysokou návratnost investic v obou našich fondech, vnímáme jako potvrzení naší dlouhodobé investiční strategie, založené na zevrubných analýzách a strategii držení specificky zaměřených, přesvědčivých portfolií, která odrážejí naše nejlepší investiční úvahy.

Společnost Gravity Co Ltd., sídlící v Jižní Koreji, se stala jednou z předních vývojářských a vydavatelských firem v oblasti her pro mobilní telefony a internet. Klíčovým produktem této společnosti je v současnosti hra Rangarok Online. V době nákupu akcií společnost AKRO považovala společnost Gravity za značně nedoceněnou a ze strany investiční veřejnosti přehlíženou.

Poznámka závěrem - novým investorům je v současné době otevřen pouze AKRO fond nových ekonomik.

Jeremy Monk, portfolio manager

UPOZORNĚNÍ:
Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu