Články z AKRO bulletinu

AKRO investiční společnost, a.s., oslavila dne 8. 10. 2023 30. výročí svého založení. Využijte až do 31. prosince 2023 možnosti investovat do AKRO akciového fondu nových ekonomik BEZ vstupního poplatku.

Upozorňujeme podílníky bývalých C. S. Fondů na nedávné oznámení AKRO investiční společnosti, a.s.(správce bývalých C. S. Fondů), že dne 5. října 2022 byl na ústním jednání ve věci podaných žalob pro zmatečnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 24. května 2018 tento rozsudek zrušen. Konkrétně na tomto jednání soud rozhodl o zrušení...

The Czech Union of Judges is right to condemn the actions of the Minister of Justice, Pavel Blazek, when he prevented the appointment of judge Ales Novotny as deputy chair of the Regional Court in Brno. Justifying the decision not to promote the judge, the Justice Ministry cited the ''material damage to the Czech state incurred'' because of judge...

Soudcovská unie ČR právem odsuzuje postup ministra spravedlnosti Pavla Blažka, že zabránil jmenování soudce Aleše Novotného místopředsedou Krajského soudu v Brně. Ministerstvo spravedlnosti zdůvodnilo své rozhodnutí nepovýšit soudce ''majetkovou újmou, která vznikla českému státu'' kvůli předchozím rozhodnutím soudce Novotného. Ministr tvrdí, že ho...

AKRO investiční společnost, a.s., s potěšením oznamuje, že Prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. souhlasil s členstvím v investičním výboru AKRO. Toto jmenování rozšiřuje a prohlubuje dosavadní působení Prof. Revendy v rámci AKRO investiční společnosti, a.s., kde dále zasedá i v dozorčí radě.

AKRO investiční společnost, a.s., is delighted to announce Prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. has agreed to join AKRO's Investment Committee. This appointment broadens and deepens Prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. 's existing involvement within AKRO investiční společnost, a.s., where he sits on the Supervisory Board.

Ve stejný den, kdy AKRO investiční společnost, a.s., oznámila, že podala za šedesát tisíc poškozených podílníků bývalých C.S. Fondů stížnost proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva ve věci náhrady škody za nesprávný úřední postup českých orgánů, vyšel žebříček realizace protikorupčních opatření, podle kterého skončila Česká...