Aktuálně z trhů
 

"Naprostá nekompetentnost" a "provincialismus". Tak údajně popsal prezident Masaryk kroky československého ministra financí (a jeho ministerstva) v roce 1924 při emisi dluhů vydaných "Ve jménu republiky"[1]. Jsme téměř o 100 let dál a prakticky nic se nezměnilo.

AKRO fond novych ekonomik finished the year up a respectable 5½ % in 2020. As predicted, in our 1st April blog: "The Only Thing We Have to Fear Is Fear Itself ", late March proved to be the nadir for the markets: The point of maximum Covid-19 related panic. Thereafter, the combination of fiscal and monetary stimulus,...

AKRO fond nových ekonomik zakončil rok 2020 úctyhodným nárůstem 5,5 % oproti předchozímu roku. Jak jsme předpovídali v našem článku na blogu z 1. dubna: "Nemáme se čeho obávat, jen strachu samotného", konec března se stal nejhorším obdobím pro trhy: dobou největší paniky související s Covid-19. Následně však kombinace fiskálních a peněžních...

Why Bother?

30.11.2020

A well respected official recently asked: "Why bother?" "Why does AKRO investiční společnost, a.s. continue to fight against the Czech government on behalf of investors in the former CS fondy?" A very pertinent and direct question. Indeed, since 2014, almost every judicial decision has been against these investors. Why doesn't AKRO investiční...

Jeden respektovaný úředník se nedávno zeptal: "Stojí vám to za to? Proč se AKRO stále pokouší domoci se pro podílníky bývalých CS fondů náhrady škody?" Velice relevantní a přímý dotaz. Skutečně, od roku 2014 směřovalo téměř každé soudní rozhodnutí proti podílníkům těchto fondů. Proč tedy AKRO investiční společnost, a.s. nenechá tuto kauzu být?

The recent Covid crisis has demonstrated the importance of a properly functioning capital market during times of crisis and uncertainty. Data compiled by Bloomberg (see chart) shows how global equity funding, excluding Initial Public Offerings (IPOs), has jumped during the period following the onset of the Covid-19 pandemic. Globally, such equity...