Aktuálně z trhů
 

Unit-holders in the AKRO Fund Novych Ekonomik will note the significant rise in value of the fund since the last valuation. The 10.5% jump in fund value can be attributed to three factors:

Podílníci AKRO fondu nových ekonomik si mohou všimnout významného nárůstu hodnoty fondu od posledního přecenění. Tento 10,5% růst hodnoty fondu lze přičítat třem faktorům:

Česká vláda v nedávné době oznámila, že každý občan starší šedesáti let obdrží malé balení roušek. Shodou okolností se jedná o obdobnou věkovou kategorii, do které spadá i většina podílníků bývalých CS fondů. Přes 60 000 podílníků těchto fondů přišlo v roce 1997 o své úspory v důsledku nesprávného úředního postupu českých orgánů, který...

AKRO investiční společnost, a.s., bere na vědomí, že iDnes změnilo titulek článku, původně nadepsaného "Podílníci padlých CS Fondů nic nedostanou, naopak musejí vracet stamiliony", na "Podílníci padlých CS Fondů nic nedostanou, naopak musejí zaplatit stamiliony".

AKRO investiční společnost, a.s. notes that iDnes have changed the title of their article, originally entitled: "Shareholders of fallen CS Funds will not receive anything, on the contrary, they must return hundreds of millions", to "Shareholders of fallen CS Funds will not receive anything, on the contrary they have to pay hundreds of millions".

V článku publikovaném na serveru iDnes.cz dne 24. července 2020 pod titulkem "Podílníci padlých CS Fondů nic nedostanou, naopak musejí vracet stamiliony" se tvrdí, že AKRO je povinna peníze "vrátit". To je ale nesprávné: částka 717 milionů Kč (47 mil. EUR) úroků z prodlení představuje "platbu" ve prospěch státu, nikoli vrácení dříve obdrženého...

In an article published by iDnes, on July 24, 2020, entitled: ''Unit-holders of fallen CS Funds will not receive anything, on the contrary, they must return hundreds of millions'' it is asserted in both the title and the text that AKRO is ''returning'' money. That is incorrect: The Kc717m (EUR47m) in penalty interest represents a ''payment'' to the...