AKRO fond nových ekonomik zakončil rok 2020 s pozitivním výsledkem

21.01.2021

AKRO fond nových ekonomik zakončil rok 2020 úctyhodným nárůstem 5,5 % oproti předchozímu roku. Jak jsme předpovídali v našem článku na blogu z 1. dubna: "Nemáme se čeho obávat, jen strachu samotného", konec března se stal nejhorším obdobím pro trhy: dobou největší paniky související s Covid-19. Následně však kombinace fiskálních a peněžních stimulů, spolu s pozitivními výsledky vývoje očkování proti této nemoci, trhy opětovně zvedla. Následoval růst až do konce roku.

A co nyní? Zatímco v roce 2020 si technologické akcie vedly zvlášť dobře, neboť se téměř celý svět přizpůsobil situaci a vše bylo online, je pravděpodobné, že v roce 2021 dojde k širšímu oživení. Rozvíjející se trhy, otřesené nízkými cenami komodit, vypadají jako hlavní beneficient globálního oživení. Země jako Brazílie, Rusko a Jižní Afrika jsou velkými vývozci komodit, zatímco Čína a Indie jsou významnými dovozci. Ceny komodit jsou tedy dobrým barometrem zdraví rozvíjejících se trhů. Graf ukazuje, že historicky se body obratu v cenách komodit, jako je měď a ropa, shodovaly s body obratu ve výkonnosti rozvíjejících se trhů.

Tato stabilně se zlepšující ekonomická situace v kombinaci s nízkým oceněním mnoha akcií na rozvíjejících se trzích poskytuje pozitivní výhled pro AKRO fond nových ekonomik i v počátku roku 2021.

Jeremy Monk
investiční ředitel
AKRO investiční společnost, a.s.

20. ledna 2020

UPOZORNĚNÍ:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.