„Čas je pojem relativní!“ A co teprve pojmy „výnos“ nebo „zhodnocení“

01.12.2021

"Čas je pojem relativní!" říkali pánové Jan Werich a Miroslav Horníček na divadelních prknech v padesátých letech minulého století. A "relativita" je obzvlášť relevantní pojem u investic a kapitálových trhů.


Od roku 2019 vydává Ministerstvo financí s podtextem vlastenectví státní "Dluhopisy Republiky". Poslední tranše bude emitována 3.1.2022, upisovací období končí 23.12.2021. Vydávány jsou dva typy: reinvestiční a protiinflační.

V poněkud úsměvném videu z 8.12.2020 propagovala ministryně Alena Schillerová protiinflační dluhopisy jako konzervativní, zatímco u těch druhých, reinvestičních, zdůrazňovala jejich vyšší (a dokonce vzrůstající) zhodnocení. Zmiňme jen na okraj, že oba typy dluhopisů jsou z povahy reinvestiční.

Už od počátku bylo zřejmé (viz článek "Dluhopisy Republika: "Tak nezahálejte, ať vše včas stihnete." Říká paní ministryně."), že reinvestiční Dluhopisy Republiky jsou ve skutečnosti ještě konzervativnější než dluhopisy protiinflační - jejich nižší reálná návratnost z pohledu očekávané inflace byla totiž zjevná již tenkrát.

Čas a neočekávaný cenový vývoj však mimořádně potěšil držitele protiinflačních dluhopisů. Při dnešní míře inflace nominální výnos překračuje 6 % a reálná návratnost zůstává na deklarované úrovni 0,5 %.

Dá se očekávat, že u třinácté emise bude o tzv. reinvestiční dluhopisy minimální zájem: momentálně totiž nabízejí reálnou návratnost (či ztrátovost) hluboko v záporných procentech.

Z protiinflačních dluhopisů se naopak stává "vysoce výnosná" investice. Na druhou stranu dluhová služba státu se u nich podraží - naštěstí na státním dluhu představují minimální podíl.

A nominální výnos přes 6 % u protiinflačních dluhopisů? Za normálních okolností by takové obligace vypadaly jako "high-yield" nebo dokonce "junk bonds" a indikovaly by vyšší míru rizika - selhání emitenta při splácení. Ovšem okolnosti na kapitálových trzích nejsou normální už přinejmenším 10 let. Tak uvidíme.

Michal Mareš
člen investičního výboru
AKRO investiční společnost, a.s.
Praha, 1. prosince 2021


Zdroje:

https://www.facebook.com/SchillerovaAlena/videos/dluhopis-republiky-jako-v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD-d%C3%A1rek/1074458196335527/

Upozornění:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.