Česká republika selhala v krocích proti soudní korupci

15.06.2020

Ve stejný den, kdy AKRO investiční společnost, a.s., oznámila, že podala za šedesát tisíc poškozených podílníků bývalých C.S. Fondů stížnost proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva ve věci náhrady škody za nesprávný úřední postup českých orgánů, vyšel žebříček realizace protikorupčních opatření, podle kterého skončila Česká republika v tomto ohledu jako poslední z evropských zemí.

Žebříček (viz graf) sestavený GRECO, protikorupčním orgánem Rady Evropy, zohledňuje implementaci doporučení Rady Evropy ve vztahu k prevenci korupce mezi poslanci, státními zástupci a soudci.

V komentáři, který nejspíš nepřímo odkazoval k České republice, řekl Marin Mrčela, prezident GRECO, toto: "V příliš mnoha zemích jsme svědky korupce a neetického jednání těmi samými osobami, které jsou zároveň odpovědné za naše veřejné instituce. To snižuje důvěru a respekt k těmto institucím, čímž následně dochází k erozi demokracie, lidských práv a vlády práva. Nemělo by nás tedy překvapovat, že se občané a veřejné instituce vzájemně vzdalují. Svědčí o tom i četné masové demonstrace, které se odehrály v roce 2019 v Evropě a ve světě a které volají po spravedlnosti a odpovědnosti veřejných činitelů.

S přáním pevného zdraví,

Jeremy Monk

Investiční ředitel,

AKRO investiční společnost, a.s.


UPOZORNĚNÍ:
Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.