ČNB: vůdce smečky

06.12.2021


Proaktivní...

Bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer ve svém nedávném článku "Centrální banky v regionu střední a východní Evropy proaktivně přistupují k inflaci" ("CEE central banks take proactive approach towards inflation") publikovaném na stránkách Official Monetary and Financial Institutions Forum website (OMIF -https://www.omfif.org/2021/11/cee-central-banks-take-proactive-approach-towards-inflation/) konstatuje, že v protiinflačních opatřeních jsou centrální banky v regionu CEE aktivnější než jejich protějšky v západních ekonomikách. V romto směru je Česká národní banka na špici pelotonu s nedávným zvýšením základní sazby o 1,25 procentního bodu, a ostatní středoevropské banky už začaly krotit inflaci podobným způsobem.

Velké centrální banky (včetně ECB, Fedu a Bank of England) s podobnými kroky váhaly s odvoláním na údajně "dočasnou povahu" inflačních tlaků. A zde nastává otázka: Kdy si myslí, že nastane ten pravý čas pro akci?

Dle mého názoru, centrální banky byly ustaveny proto, aby jednaly, a jsou k tomu plně kvalifikovány. Pojem "dočasnost" mě v souvislosti s ekonomickými jevy vždycky zmate. Znamená "dočasnost" jeden rok podivného vývoje, je to čtvrtletí, dekáda, nebo pár dní ...?

Na začátku je všechno "dočasné": V dobách nepříznivého vývoje vyplývá očekáváni dočasnosti z pochopitelné lidské víry, že se vše brzo k lepšímu obrátí. Avšak víra je jen víra - a někdy iluze. Jelikož příznivý vývoj nemusí nastat (brzo), centrální banky musí v určitém okamžiku jednat - a ČNB vskutku konala. Je správné přistoupit na to, že základní sazby blízké nule nejsou udržitelné a že centrální banky mají navíc v okamžiku zlepšení situace nezadatelné právo sazby z "výšin" 2,75 % (což z dlouhodobějšího historického hlediska žádná výška není) zase srazit.

...a kompetentní

Politici a média vítají možnost "blábolit" o inflaci a kritizovat centrální banky. Dává jim to příležitost udělat dojem na nezkušené čtenáře. Avšak nemusíte být špičkoví makroekonomové, abyste poznali, že výroky politiků o ekonomických kategoriích (jako např. inflace nebo klíčové sazby) jsou vágní a falešné. A často zcela neopodstatněné. Média mají povinnost takové výroky denně přinášet - a do určité míry se stávají otroky ekonomické nekompetentnosti politiků.

Závěrem:

Jedním z klíčových úkolů centrálních bank - v mnoha případech i nejvyšší prioritou - je udržení cenové stability. Centrální banky tuto roli plní už celé dekády a klíčovým nástrojem jim jsou právě základní úrokové sazby. Doporučuji tedy naslouchat kvalifikovaným a zkušeným centrálním bankéřům. Bez ohledu na jejich občas rozdílné názory či kroky jen zřídka nenaplňují kritéria odborné kompetence. Na rozdíl od politiků.

Michal Mareš
člen investičního výboru
AKRO investiční společnost, a.s.
Praha, 6. prosince 2021


Upozornění:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.