Covidová krize ukazuje důležitost fungujícího kapitálového trhu

30.11.2020
Zdroj: Bloomberg
Zdroj: Bloomberg

Nynější koronavirová krize ukázala důležitost řádně fungujícího kapitálového trhu během období krizí a nejistoty. Z dat shormážděných společností Bloomberg (viz tabulka) vyplývá, k jak prudkému nárůstu financování prostřednictvím úpisů akcií (vyjma IPO) došlo po vypuknutí pandemie Covidu-19. Globálně došlo mezi 2. čtvrtletím roku 2019 a 2. čtvrtletím roku 2020 k nárůstu z 119,5 miliard dolarů na 302,4 miliardy. Pro společnosti zasažené současnou pandemií představuje přístup k tomuto typu financování důležitý prostředek pro jejich přežití.

České společnosti však mají přístup k financování prostřednictvím úpisu akcií ztížen. Během roku 2020 došlo k jedinému významnějšímu úpisu, a to sice společnosti Česká zbrojovka. Přestože má Česká republika jednu z nejvyšších měr úspor v Evropě, tak se investoři českému kapitálovému trhu tradičně vyhýbají a dávají přednost ukládání prostředků do nemovitostí nebo na spořící účty. Uskutečněné investice na kapitálových trzích směřovaly zejména do zahraničí skrz investiční společnosti registrované mimo Českou republiku, které tyto produkty nabízejí prostřednictvím bank. Špatná pověst České republiky ve vztahu k ochraně investorů je hlavním důvodem této neochoty investovat na domácím trhu.

Jeremy Monk
AKRO investiční společnost, a.s.

Praha
26.11.2020