Další velmi veselé Vánoce pro investory AKRO

22.12.2017
Zdroj: AKRO investiční společnost, a.s.
Zdroj: AKRO investiční společnost, a.s.

Před tradičními vánočními svátky bychom rádi popřáli Všem našim investorům jejich příjemné prožití a také zdravý, prosperující nový rok! Je potěšující, že všichni naši investoři, bez ohledu na to, do jakého AKRO fondu mají investováno, mají opět důvod k radosti, díky velmi dobrým výsledkům ke konci roku 2017.

AKRO má pro vás vánoční dárek! Nezapomeňte, že až do 31. ledna 2018 je možné investovat do AKRO akciového fondu nových ekonomik bez vstupního poplatku. Tento fond je v současné době bohužel jediným, který je novým investorům k dispozici. Nicméně, od svého založení v květnu 2005, patří mezi nejvýkonnější korunové akciové fondy. Fond je také jedním z nejvíce konzistentních; za 11 z posledních 13 kalendářních let přinesl pozitivní výnos.

Zdroj: AKRO investiční společnost, a.s.
Zdroj: AKRO investiční společnost, a.s.

Zjednodušeně řečeno, pokud využijete naši nabídku, znamená to, že když   
10 000 Kč vložíte do fondu, tak za celou tuto částku Vám budou vydány podílové listy. Pro více podrobností o nabídce nás kontaktujte v novém roce (od 3. 1. 2018) na tel. 234 261 600 nebo nám napište na akro@akro.cz.

UPOZORNĚNÍ:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.