Faktická oprava

29.07.2020

V článku publikovaném na serveru iDnes.cz dne 24. července 2020 pod titulkem "Podílníci padlých CS Fondů nic nedostanou, naopak musejí vracet stamiliony" se tvrdí, že AKRO je povinna peníze "vrátit". To je ale nesprávné: částka 717 milionů Kč (47 mil. EUR) úroků z prodlení představuje "platbu" ve prospěch státu, nikoli vrácení dříve obdrženého plnění. AKRO již iDnes.cz kontaktovala.

AKRO považuje placení úroků ve výši 8.05 % p.a. za čas, po který byla předtím obdržená finanční kompenzace držena na účtech podílníků, za nemravné a perverzní.

Ve skutečnosti se tak státní instituce tím, že tuto platbu požadují, chtějí odměnit za:

1. Nesprávný úřední postup těchto institucí, který vedl ke krádeži 1,23 mld. Kč v bývalých CS Fondech v roce 1997.

2. Průtahy v řízení. Státní instituce (soudy) nejenže postupovaly v řízení pomalu, ale navíc Ministerstvu financí poskytly v rámci řízení dodatečný čas v délce šesti měsíců.

3. Protichůdná a nekonzistentní rozhodnutí českých soudů. Na začátku řízení soudy dvakrát potvrdily, že nárok, který AKRO za podílníky uplatnila, není promlčený.

Je skandální, že tak základní záležitost, jakou je otázka promlčení, byla znovu a odlišně posouzena roky poté, co došlo k vyplacení kompenzace ve prospěch fondů.

Podílníci si zajisté vybaví, že na stěžejním jednání soudu v roce 2018 byly veškeré státem navržené důkazy ve vztahu k promlčení soudem připuštěny, zatímco z důkazů navrhovaných společností AKRO nebyly připuštěny žádné, neboť je soud odmítl jako "nadbytečné" (aniž by byly soudu vůbec předloženy!).

AKRO se ve věci hrazení úroků plánuje obrátit na Nejvyšší soud.

AKRO zároveň za podílníky bývalých CS Fondů podala stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku kvůli selhání českého státu při odškodnění investorů za nesprávný úřední postup a kvůli porušení zásad spravedlivého procesu v řízení před soudy České republiky.

AKRO investiční společnost, a.s.

Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/cs-fondy-vraceni-stamilionovych-uroku.A200724_090753_ekonomika_fih