Hodnocení českého kapitálového trhu Světovou bankou

21.03.2018
ZDROJ: https://investadvocate.com.ng/2018/01/10/ ze dne 21. 3. 2018
ZDROJ: https://investadvocate.com.ng/2018/01/10/ ze dne 21. 3. 2018

Strategie pro kapitálový trh "nejvyšší úrovně"?

Po zveřejnění podrobné zprávy Světové banky, o českém kapitálovém trhu, se rozhostilo hrobové ticho. Načasování zveřejnění zprávy , v září minulého roku, těsně před parlamentními volbami a pár měsíců před volbami prezidentskými, nepochybně upoutat pozornost k jejímu obsahu nepomohlo. Do češtiny byla navíc přeložena jen hlavní doporučení a nikoliv samotný text, což je škoda, neboť zpráva Světové banky, která využila vstupní data účastníků trhu, poskytuje nejen komplexní přehled o českém kapitálovém trhu, ale nabízí také nejeden zasvěcený pohled na kapitálový trh a s ním související konstruktivní návrhy, zejména to, jak lze rozvíjet kapitálový trh "nejvyšší úrovně". 

Pro pokračování, prosím, klikněte zde: https://www.akatcr.cz/public/vypisNovinku.do?id=4015

Budete přesměrování na blog AKAT ČR.

Jeremy Monk

Investiční ředitel

AKRO investiční společnost, a.s.

Praha

UPOZORNĚNÍ:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.