Investujte s nulovým poplatkem do AKRO akciového fondu nových ekonomik

21.11.2017

AKRO investiční společnost, a.s. obhospodařuje čtyři podílové fondy: AKRO akciový fond nových ekonomik, AKRO fond progresivních společností, AKRO balancovaný fond a AKRO globální akciový fond. Z těchto čtyř fondů si nyní pojďme detailněji představit AKRO fond nových ekonomik.

AKRO akciový fond nových ekonomik je obhospodařován se záměrem dosáhnout kapitálového růstu v dlouhodobém časovém horizontu. AKRO akciový fond nových ekonomik investuje především do akcií a investiční společnost vybírá do portfolia položky se zaměřením na diverzifikované globální akciové trhy, které se vyznačují značným potenciálem růstu. Investice fondu směřují zejména do zemí, které zatím nedosáhly plného ekonomického rozvoje, ale které dle uvážení AKRO investiční společnosti mají předpoklad kladného zhodnocení. Podílový fond nesleduje ani nekopíruje určitý index, složení určitého indexu nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (Benchmark). Rizikový profil fondu je ohodnocen skupinou rizikovosti 6, jedná se tedy o fond s vyšším rizikem, ale také s potenciálně vyšším výnosem. Fond je určen pro investory, kteří předpokládají očekávaný výnos v investičním horizontu pěti a více let.

Trend výkonnosti fondu je dlouhodobě kladný, což je možné pozorovat jak na grafu, tak i v tabulce níže. Průměrná roční výkonnost fondu k 30. 9. 2017 je 22, 13 %, 5 ti-letá průměrná roční výkonnost k 30. 9. 2017 je 9, 70 % p.a.

Zaujal Vás AKRO akciový fond nových ekonomik? Právě probíhá akce "Investování s nulovým poplatkem", můžete ušetřit až 5 % z investované částky! Nabídka platí od 1. 11. 2017 do 31. 1. 2018, včetně. Pro bližší informace navštivte naše webové stránky www.akro.cz nebo nás kontaktujte na tel. 234 261 600. 

Kristýna Koděrová, FO

UPOZORNĚNÍ:

Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.