Míra inflace

19.06.2017
Zdroj: Bloomberg/AKRO investiční společnost, a.s. ze dne 16/06/17
Zdroj: Bloomberg/AKRO investiční společnost, a.s. ze dne 16/06/17

Na grafu vidíme míru inflace ve Velké Británii (černě), v eurozóně (modře), v USA (fialově) a v České republice (červeně). Od konce roku 2015 se míra inflace pohybuje směrem nahoru, v důsledku toho můžeme očekávat, že světové centrální banky budou měnovou politiku zpřísňovat. Americká centrální banka (FED) nedávno oznámila již čtvrtý nárůst úrokových sazeb od prosince 2015, pravděpodobnost dalšího zvýšení je vysoká. Zvýšení úrokových sazeb v ČR se předpokládá v závěru letošního roku.

Rostoucí inflace je obecně dobrá pro aktiva jako jsou akcie a nemovitosti. Negativní je u cenných papírů s pevným výnosem, například u dluhopisů.

Jeremy Monk, portfolio manager

UPOZORNĚNÍ:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.