"Nemáme se čeho obávat, jen strachu samotného." Franklin Delano Roosevelt

01.04.2020

Zatímco akciové trhy v posledních týdnech poklesly, v důsledku šíření viru Covid-19, všechny fondy AKRO vykazují odolný výkon. Konkrétně:

• Ani v jednom z našich fondů nemáme žádné italské ani španělské akcie,

• ani žádné akcie leteckých společností, cestovní kanceláří či společností organizující výletní plavby

• V našich fondech najdete pouze v omezeném množství akcie ropných společností

• Investice jsou zaměřené hlavně na finančně silné společnosti.

• Významné zastoupení akcií držených v silně výkonných měnám (bezpečné útočiště), jako např. USD, HKD, JPY.

• Máme významné peněžní zůstatky /pohledávky ve fondech.

Je pravděpodobné, že jsme již překročili bod maximální paniky / strachu na globálních finančních trzích (viz graf - "VIX" Index strachu). Pro dlouhodobé investory může být březen 2020 jedinečnou příležitostí k nákupu.

Pokud jde o investory bývalých fondů CS, Evropský soud pro lidská práva (ECHR) na základě stížnosti AKRO v budoucnu rozhodne, zda tyto fondy dostanou náhradu škody nebo zda se stanou bezcennými.

S přáním pevného zdraví,

Jeremy Monk

Investiční ředitel,

AKRO investiční společnost, a.s.

31.03.2020

UPOZORNĚNÍ:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.