Nezávislost českého soudnictví, stát a případ bývalých C.S. Fondů

08.09.2022

Soudcovská unie ČR právem odsuzuje postup ministra spravedlnosti Pavla Blažka, že zabránil jmenování soudce Aleše Novotného místopředsedou Krajského soudu v Brně. Ministerstvo spravedlnosti zdůvodnilo své rozhodnutí nepovýšit soudce ''majetkovou újmou, která vznikla českému státu'' kvůli předchozím rozhodnutím soudce Novotného. Ministr tvrdí, že ho k tomu vedla skutečnost, že soudcova rozhodnutí byla často nezákonná a že Česká republika následně nesla odpovědnost za škody spojené s nesprávným úředním postupem soudců.

Ať už jsou zásluhy ministra Blažka na tomto jednání jakékoliv, poukazuje to na to, jak mohou politici poškodit kariéru soudce, pokud se jim nelíbí jeho rozhodnutí, a jak je ohrožena nezávislost české justice. Povýšení nebo kárné řízení proti soudcům by mělo být věcí soudní moci a pouze soudní moci; bez politického vměšování. Úlohou každého ministra spravedlnosti by mělo být prosazování a obrana soudcovské nezávislosti, nikoli její podkopávání.

Otázka soudcovské nezávislosti se dotýká i "citlivého místa" v AKRO investiční společnosti, a.s. , kde se již několik let domáháme odškodnění pro více než 50 000 investorů bývalých C.S. Fondů, kteří byli v roce 1997 v důsledku opakovaných nesprávných úředních postupů okradeni o více než 1,2 miliardy Kč (50 milionů Eur). Ani po pětadvaceti letech se tito investoři nedočkali od státu omluvy ani odškodnění.

Po řadě křivých a protichůdných rozsudků se AKRO dvakrát (neúspěšně) domáhala, aby se případem zabýval Evropský soud pro lidská práva, a to i z důvodu, který vnímáme jako absenci spravedlivého procesu. Někteří soudci občas působili dojmem, že se zoufale snaží rozhodnout ve prospěch státu, jako by na tom skutečně závisela jejich kariéra. Případ se stal natolik surrealistickým, že jsme dokonce zveřejnili parodii (článek na blogu), v níž jsme určité soudní řízení přirovnali k fiktivnímu soudu z knihy Lewise Carrola Alenka v říši divů. Další zajímavý článek, který jsme napsali ohledně českého soudnictví, je zde.

Tyto obavy by samozřejmě byly menší, kdyby soudci nebyli státními zaměstnanci a soudní systém nebyl administrativně a finančně závislý na státu a kdyby i povyšování soudců nebylo ovlivňováno státem.

Důvěru v nezávislost českého soudnictví má málokdo. Ještě jsem se nesetkal s nikým, kdo by pracoval v justici nebo mimo ni a soukromě nevyjadřoval vážné výhrady k nezávislosti soudnictví, zejména v případech, které se týkají sporů o pochybení státu. Není to tak dávno, co se konaly masové demonstrace po jmenování nového ministra spravedlnosti, právě když byl bývalý premiér Andrej Babiš vyšetřován kvůli dotačnímu podvodu. Podobně kontroverzně bylo vnímáno i jmenování současného ministra spravedlnosti Blažka: Blažek, který byl vyslýchán policií kvůli své roli v tzv. kauze Stoka v Brně, mohl po svém jmenování ministrem spravedlnosti provést změny na státním zastupitelství v Olomouci, které vyšetřování Stoka dozoruje.

Je zřejmé, že lze tvrdit, že stát má zájem na současném stavu, nicméně lze doufat, že současná vláda se bude zabývat širší otázkou důvěry v justici. Stejně tak musí být otázka nezávislosti soudů jedním z hlavních témat nadcházejících prezidentských voleb.

Jeremy Monk

investiční ředitel

AKRO investiční společnost, a.s.

Praha, 8. září 2022

e-mail: monk@akro.cz

UPOZORNĚNÍ:
Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.