Objemy obchodů na Burze cenných papíru Praha klesají

03.01.2024

Čas na vládní opatření?

Dnes zveřejněné údaje o objemu obchodů na Burze cenných papírů Praha přinesly velké zklamání. Navzdory hvězdným výsledkům pražské burzy v roce 2023 se objemy obchodů ve skutečnosti meziročně snížily o 26 % a nyní jsou o neuvěřitelných 88 % nižší než před finanční krizí v roce 2008.

Česká vláda by měla přijmout opatření k posílení důvěry a oživení místního kapitálového trhu. Dobrým prvním krokem by bylo znovuzavedení osvobození z daně z příjmu z prodeje cenných papíru držených déle než šest měsíců (místo ze současných tří let).

Zdroj: PSE
Zdroj: PSE

Jeremy Monk
Investiční ředitel,
AKRO investiční společnost, a.s.
Praha, 3. 1. 2024
mail: monk@akro.cz


Upozornění:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.