Ocenění globálních akciových trhů

29.05.2017
Zdroj: Bloomberg/AKRO investiční společnost, a.s. ze dne 26/05/17
Zdroj: Bloomberg/AKRO investiční společnost, a.s. ze dne 26/05/17

Oceňovaná data naznačují, že lepší hodnotu lze nalézt i mimo americký akciový trh. Rozvíjející se trhy, zejména Rusko (index RTS), Hongkong (Hang Seng) a Česká republika (PX Index) obchodují s atraktivními oceněními. AKRO akciový fond nových ekonomik vykazuje výraznou expozici na trzích, které jsou považovány za levné při pohledu na model s kompozitní hodnotou (v poměru k hodnotě P/E, P/B a výnosu z dividend). 

Jeremy Monk, Fund Manager

UPOZORNĚNÍ:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.