Okradení podílníci CS fondů obdrží od vlády namísto odškodnění roušky

29.09.2020
Podílníci bývalých CS fondů se mohou těšit na obdržení roušek “zdarma”
Podílníci bývalých CS fondů se mohou těšit na obdržení roušek “zdarma”

Česká vláda v nedávné době oznámila, že každý občan starší šedesáti let obdrží malé balení roušek. Shodou okolností se jedná o obdobnou věkovou kategorii, do které spadá i většina podílníků bývalých CS fondů. Přes 60 000 podílníků těchto fondů přišlo v roce 1997 o své úspory v důsledku nesprávného úředního postupu českých orgánů, který "vytunelování" fondů umožnil.

Až donedávna, po dlouhých soudních sporech vedených AKRO investiční společností, a.s. (která správu fondů převzala), měl každý z podílníků obdržet mezi 20 a 40 tisíci Kč (750-1500 EUR); většina podílníků měla ve vlastnictví 15 či 30 podílových listů vzešlých z kupónové privatizace v roce 1993.


Avšak po sérii zvratů a roky poté, co již náhrada škody byla ve prospěch fondů vyplacena, se Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl přehodnotit otázku promlčení (dva soudy již dříve tuto otázku rozhodly ve prospěch podílníků), v tomto případě však s tím, že připustil veškeré důkazy navržené státem a odmítl jakýkoli důkaz navržený za stranu okradených podílníků, a to pro "nadbytečnost". Nepřekvapivě následně soudkyně rozhodla ve prospěch České republiky. Odvolací soud konstatoval, že přestože mohlo dojít k "procesní chybě", neshledal závažný důvod pro její nápravu. Ústavní soud do výsledku řízení rovněž nezasáhl a stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva (ESLP) byla nedávno odmítnuta jako nepřípustná.

Další ranou pro podílníky bylo i to, že Obvodní soud v pro Prahu 6 s podivným vysvětlením uložil vrátit poskytnutou finanční kompenzaci spolu s úrokem z prodlení ve výši 8 % p.a. za dobu, kdy tato suma ležela na účtech fondů (nízkoúročených a pod dohledem České národní banky). Tento více než sedmisetmilionový úrok (26 mil. EUR) vymazal veškerý majetek, který v bývalých CS fondech ještě zbyl. V důsledku toho zahájila AKRO investiční společnost, a.s., za tři bývalé CS fondy insolvenční řízení.

Pokud bychom měli kauzu shrnout, tak se český stat okradeným podílníkům nejenže nijak neomluvil, ani je žádným způsobem neodškodnil, ale navíc se prostřednictvím svého soudního systému perverzně obohatil o částku převyšující 700 milionů Kč, a to za svůj vlastní nesprávný úřední postup, nekonzistentní posuzování promlčení a průtahy v řízení.

Zatímco se AKRO investiční společnost, a.s., stále snaží z tohoto nepořádku pro podílníky něco získat (viz webové stránky společnosti), tito okradení podílníci se v tuto chvíli mohou těšit leda na to, že jim vláda pošle "zdarma" balíček roušek.

Jeremy Monk

Investment Director

AKRO investiční společnost, a.s.

Praha 15.09.20