Oprava: článek iDnes

31.07.2020

AKRO investiční společnost, a.s., bere na vědomí, že iDnes změnilo titulek článku, původně nadepsaného "Podílníci padlých CS Fondů nic nedostanou, naopak musejí vracet stamiliony", na "Podílníci padlých CS Fondů nic nedostanou, naopak musejí zaplatit stamiliony".

Tento titulek lépe odráží (poněkud perverzní) aplikaci českého práva, která vyústila v to, že poškození podílníci bývalých CS Fondů jsou nyní povinni uhradit českému státu vysoký úrok z prodlení. Perverzní je tato situace zejména proto, že to byl právě nesprávný úřední postup českých orgánů, který umožnil krádež 1.2 mld. Kč z bývalých CS Fondů.

Za opravu iDnes děkujeme.

AKRO plánuje podat ve věci hrazení úroků z prodlení dovolání k Nejvyššímu soudu.

AKRO rovněž za podílníky bývalých CS Fondů podala stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, ve kterém napadla postup České republiky při odškodnění okradených podílníků a porušení zásad spravedlivého procesu před českými soudy.