Oslavujeme 25. výročí

08.10.2018

AKRO investiční společnost, a. s. slaví výročí svého vzniku

Nejen pro naši zemi je důležitý říjen 2018, kdy oslavíme 100. výročí vzniku samostatného Československa, ale i pro nás je tento měsíc z historického hlediska významný. Společnost AKRO oslaví své 25. výročí! Počátky vzniku AKRO investiční společnosti, a.s. se datují od 8. 10. 1993, kdy byla společnost zapsána do obchodního rejstříku Raiffeisen bankou pro 2. vlnu kupónové privatizace. Společnost AKRO se od té doby stala jednou z nejúspěšnějších privátních NEZÁVISLÝCH investičních společností na českém trhu a představuje tak atraktivní alternativu investování (až 76 % klientů, kteří investovali na českém kapitálovém trhu, jsou zákazníky tuzemských či zahraničních bank působících v České republice)*. 

*zdroj: World Bank "Czech Capital Market Assessment" září 2017

AKRO investiční společnost si vybudovala svou pověst a je jistě jedinečná v těchto oblastech: 

  • klade důraz na originální a vlastní výzkum, zaměřený na identifikaci mimořádných investičních příležitostí. Tematický výzkum AKRO, např. VaR (Value at Risk), analytické prognózy, MiFID II a rovněž další výsledky výzkumu, jsou často zveřejňovány v odborném finančním tisku a publikovány na vybraných odborných serverech. 
  • je aktivní společností; od převzetí správy bývalých CS fondů AKRO investiční společnost soustavně a neúnavně bojuje za odškodnění podílníků, které postihlo selhání předchozích majitelů.
  • vytvořila inovativní fondy; AKRO investiční společnost byla v České republice první investiční společností nabízející globální fond zaměřený na rozvíjející se trhy, AKRO akciový fond nových ekonomik, denominovaný v českých korunách, a podobně i fond zaměřený na menší globální společnosti, AKRO fond progresivních společností. Od založení těchto fondů se jiné české společnosti snažily investiční strategií svých fondů napodobit úspěchy fondů AKRO, a v jednom případě dokonce s použitím téměř identického názvu fondu, ale v porovnání s těmi našimi, s nevalným zhodnocením.

 Naši dlouhodobí investoři jsou za svou trpělivost odměňováni velmi dobrými výsledky: 

Výkonnost fondů AKRO k 31.8.2018
Výkonnost fondů AKRO k 31.8.2018


Grafy výkonností jednotlivých fondů

Oslavujte s námi...investujte do AKRO akciového fondu nových ekonomik bez vstupního poplatku. Akce platí od 8. října 2018 do 8. ledna 2019, včetně.
Více naleznete zde

Dalším narozeninovým překvapením pro naše stávající i budoucí klienty je brzké spuštění inovovaných webových stránek.

UPOZORNĚNÍ:

 Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

 Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.