Počet volných pracovních míst

27.06.2017
Zdroj: EUROSTAT ze dne 19/06/17
Zdroj: EUROSTAT ze dne 19/06/17

Tabulka uvádí procentuální míru volných pracovních míst napříč Evropou: míra volných pracovních míst představuje podíl volných míst k celkovému počtu všech pracovních míst. Volné pracovní místo je definováno jako placená pozice (nově vytvořená, neobsazená nebo ta, která se má uvolnit), pro kterou se zaměstnavatel snaží aktivními kroky nalézt vhodného kandidáta mimo daný podnik.

Míra volných pracovních míst v České republice, která je nejvyšší v Evropě, je na úrovni 3,1 %. Vysoký počet volných pracovních míst odráží nízkou úroveň nezaměstnanosti v České republice (v současnosti jen 3,3 %). Kombinace vysoké míry neobsazenosti a nízké míry nezaměstnanosti vytváří tlak na zvyšování nákladů zaměstnavatele, neboť pracovníci požadují vyšší mzdy. Tento jev způsobuje inflační změny, protože vyšší mzdové náklady se nakonec projeví v ceně zboží a služeb. Jde o tzv. "wage push" inflaci.

Jeremy Monk, portfolio manager

UPOZORNĚNÍ:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.