Pohled na EUR/USD: čas na odraz pro americký dolar?

30.08.2017
Zdroj: Bloomberg/AKRO investiční společnost, a.s., ze dne 15/08/2017
Zdroj: Bloomberg/AKRO investiční společnost, a.s., ze dne 15/08/2017

Výkonnost eura vůči americkému dolaru lze v posledních letech z velké části vysvětlit rozdíly v úrokových sazbách.

Modrá křivka grafu zobrazuje směnný kurz EUR/USD ve srovnání s úrokovou sazbou mezi eurozónou a USA. Zelená křivka zobrazuje porovnání výnosnosti 3letých německých dluhopisů s 3letými americkými státními dluhopisy.

Aktuální rozdíly v úrokových sazbách naznačují, že kurz EUR/USD je z hlediska rozdílů úrokových sazeb v nesouladu. Trumpova politická "faux pas" zatím v tomto roce způsobila to, že USD proti většině ostatních měn oslabuje. Graf nicméně ukazuje, že by nyní euro mohlo proti americkému dolaru silně posílit a že by se tak americký dolar mohl odrazit zpět. Aktuální rozdíly úrokových sazeb vyjadřují sazbu EUR/USD kolem 1,09.

Jeremy Monk, portfolio manager

UPOZORNĚNÍ:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.