Praze se nepodařilo stát se sídlem ani Evropského orgánu pro bankovnictví ani Evropské agentury pro schvalování léčiv

23.11.2017

Neúspěch Prahy stát se novým hostitelským státem Evropské agentury pro schvalování léčiv (EMA) nebo Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) není překvapením a je příznačný pro neschopnost české vlády, hlavního města Prahy a CzechInvestu využít byť jen jedinou z příležitostí přesvědčit organizace, aby se v návaznosti na rozhodnutí Velké Británie opustit Evropskou unii (BREXIT), přemístily do Prahy.

Zdroj: online - https://www.eba.europa.eu/news-press/multimedia-gallery/photos ze dne 23.11.2017
Zdroj: online - https://www.eba.europa.eu/news-press/multimedia-gallery/photos ze dne 23.11.2017

Praha nakonec nefigurovala ani na užším seznamu potenciálních hostitelských zemí ani jedné z uvedených institucí. Finální souboj o sídlo organizace EMA se ve výsledku odehrál mezi Amsterdamem a Milánem, přičemž Amsterdam byl zvolen poté, co byl vylosován z klobouku! EBA, která měla donedávna sídlo v Londýně, se přemístí do Paříže. Zápas o budoucí sídlo EBA Francie vyhrála nad Irskem jen s velmi těsným náskokem.

My v AKRO investiční společnosti dlouhodobě tvrdíme, že česká vláda, hlavní město Praha a CzechInvest by mohly a měly udělat více pro to, aby přilákaly britské organizace do České republiky.(1) Z hlediska "kvality života" a "snadného podnikání" má Praha co nabídnout. Veškeré, nepříliš intenzivní úsilí, které české úřady vynaložily, bylo zaměřeno na získání EBA. Když nyní nabídka pro Prahu nevyšla, ocitla se česká post-brexitová politika v troskách. Přilákáním agentur Evropské unie nebo poradenských firem, s vysokou přidanou hodnotou do českého hlavního města, by došlo k tolik potřebnému zvýšení daňových výnosů a vytvoření pracovních míst generujících vysoké příjmy. S tím, jak se BREXIT rychle blíží, přičemž většina organizací již stanovila své post-brexitové strategie, byly již tyto příležitosti promarněny.

 (1)  Praha by měla tančit fandango à la BREXIT

https://www.akro.cz/blog/alaBREXIT.pdf

English version click here

Jeremy Monk, Portfolio Manager

UPOZORNĚNÍ:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.