Prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. se stal členem investičního výboru AKRO

27.08.2021

AKRO investiční společnost, a.s., s potěšením oznamuje, že Prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. souhlasil s členstvím v investičním výboru AKRO. Toto jmenování rozšiřuje a prohlubuje dosavadní působení Prof. Revendy v rámci AKRO investiční společnosti, a.s., kde dále zasedá i v dozorčí radě.

Prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. je profesorem měnové politiky na Vysoké škole ekonomické v Praze. Mezi jeho specializace patří: měnová politika, finanční stabilita a finanční regulace; všechny tyto oblasti jsou předmětem jeho rozsáhlé publikační činnosti.

Kromě řady vědeckých prací je Prof. Revenda autorem knih, či učebnic: Peníze, bankovnictví a finanční trhy, Bankovní regulace a dohled, Bankovní a finanční slovník , Bankovnictví '94: stavební spoření a půjčky, Peníze a zlato, Analýza systému bankovního dohledu a regulace v České republice, Centrální bankovnictví, Dějiny bankovnictví v České republice, Peněžní ekonomie a bankovnictví.

Mezi bývalé studenty Prof. Revendy lze počítat významné bankéře, finančníky, regulátory a centrální bankéře.

Jiří Trávníček, generální ředitel AKRO, řekl: "Profesor Revenda je všeobecně uznáván jako jeden z předních ekonomů a měnových odborníků v zemi. Jsme velmi potěšeni, že budeme moci těžit z jeho postřehů a odborných znalostí".

Jeremy Monk
Investiční ředitel,
AKRO investiční společnost, a.s.
Praha, 27. května 2021