Silná a konzistentní výkonnost napříč všemi fondy AKRO

13.10.2017
  Zdroj: AKRO investiční společnost, a.s.
Zdroj: AKRO investiční společnost, a.s.
 Zdroj: AKRO investiční společnost, a.s.
Zdroj: AKRO investiční společnost, a.s.

Fondy AKRO zaznamenaly ve třetím čtvrtletí pozitivní zisky. AKRO akciový fond nových ekonomik vzrostl v průběhu čtvrtletí o 4,6 %, AKRO globální akciový fond vzrostl o 2,5 %, AKRO fond progresivních společností o 6,3 % a AKRO balancovaný fond o 0,8 %. V uplynulém roce vzrostl fondový kapitál akciových fondů společnosti AKRO o 22,1 %, 19,5 % a 23,4 %. Fondový kapitál AKRO balancovaného fondu vzrostl o 11,7 % (viz tabulka).

Nižší výkonnost smíšeného AKRO balancovaného fondu je dána fixními výnosy z dluhopisů a nástrojů peněžního trhu obsažených v portfoliu fondu, při současném snížení krátkodobé volatility a v době mimořádně nízkých úrokových sazeb. Zůstáváme proto opatrní s předpovědí pro trhy s fixními příjmy, zejména dlouhodobými dluhopisy, které momentálně v žádném z našich fondů nedržíme.

Dobrý výběr cenných papírů zůstává klíčovým faktorem výkonnosti fondů AKRO. Díky tomu dosáhl AKRO fond progresivních společností vynikajícího výkonu, který v tomto roce činí už téměř 20 %. Podobně tomu bylo v roce 2015, v době poklesu na rozvíjejících se trzích, kdy AKRO akciový fond nových ekonomik vykazoval skoro dvojciferný výnos. Je zřejmé, že staré rčení platí, "výkon z minulosti nemusí být nutně návodem k výkonu budoucímu".

Jakkoli je společnost AKRO výkonností svých fondů potěšena, je třeba upozornit na to, že v současné době je novým investorům bohužel otevřen pouze AKRO akciový fond nových ekonomik.

Jeremy Monk, Portfolio Manager

UPOZORNĚNÍ:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.