Srovnání výnosů z dividend a dluhopisů v České republice

12.06.2017
Zdroj: Bloomberg/AKRO investiční společnost, a.s. ze dne 31/05/17
Zdroj: Bloomberg/AKRO investiční společnost, a.s. ze dne 31/05/17

Po finanční krizi se v mnoha zemích dostaly výnosy z dluhopisů nejen pod úroveň výnosů z dividend, ale i pod běžnou míru inflace. Graf znázorňuje, že 10leté české státní dluhopisy nyní vykazují výnos pouze 0,8 % p. a., ve srovnání s průměrným výnosem 5,9 % p. a. z dividend společností obchodovaných na Burze cenných papírů. Míra inflace v České republice v současné době dosahuje 2 %. České státní dluhopisy, ale i dluhopisy jiných zemí, považujeme za silně nadhodnocené.

Jeremy Monk, portfolio manager

UPOZORNĚNÍ:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.