Super nabité oživení

20.05.2021

V AKRO investiční společnosti, a.s., je jedním z našich oblíbených ekonomických ukazatelů celkový počet zaměstnaných v USA, mimo odvětví hospodářství. Datová řada níže ukazuje zaměstnanost v největší ekonomice světa, upravená tak, aby vyloučila sezónní zaměstnanost v zemědělském sektoru. Historicky, když meziroční tempo změn[1] klesne pod 1 %, vždy to byl přesný indikátor recesních podmínek, často měsíce před oficiálním prohlášením recese.

V horní části grafu jsou zobrazeny údaje o celkovém počtu osob zaměstnaných v USA, s výjimkou sektoru hospodářství, které sahají až do roku 1985. Recesní období jsou označena červeně. Ze spodní části grafu je zřejmé, že kdykoli roční míra změny (RoC) v počtu pracovních míst klesne pod 1 %, bylo to včasné měřítko nástupu recese. Nedávná hluboká recese způsobená pandemií Covid-19 není výjimkou. Povzbuzující je, že dubnová data o počtu pracovních míst jsou v souladu s dramatickým ekonomickým oživením.

Vzhledem k síle implikovaného ekonomického oživení není překvapením, že se ceny komodit a ceny akcií ekonomicky citlivých společností / průmyslových odvětví / zemí všechny odrazily a opětovně stoupají. I když je to v tuto chvíli dobré znamení pro AKRO fond nových ekonomik, s jeho expozicí vůči ekonomicky citlivým rozvíjejícím se trhům, např. v Rusku, Číně, Brazílii, je to potenciálně méně výhodné než pro ty, kteří vložili svou důvěru v bankovní vklady nebo trhy s dluhopisy. Rostoucí míra inflace, tak jak se ekonomiky zotavují, pomalu narušuje kupní sílu takových investic s nízkým výnosem.

Ekonomické oživení: rovně vzhůru! zdroj: Bloomberg/AKRO
Ekonomické oživení: rovně vzhůru! zdroj: Bloomberg/AKRO


[1] Definice RoC: Procentuální změna = (Počet zaměstnanců(aktuální) - Počet zaměstnanců(minulé období))/ Počet zaměstnanců(minulé období). V červnu 2012 přidala americká ekonomika o 133 tis. více pracovních míst ve srovnání se 131 tis. v červnu 2011, tj. k červnu 2012 se RoC = (133 088-131 311) / 131 311 = 1,353

Jeremy Monk
Investiční ředitel,
AKRO investiční společnost, a.s.
Praha, 14. května 2021

mail: monk@akro.cz

Upozornění:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.