Výhody z vyšších cen komodit by měly mít hlavně rozvíjející se akciové trhy

27.09.2017
Zdroj: Bloomberg/AKRO investiční společnost, a.s. ze dne 21/09/2017
Zdroj: Bloomberg/AKRO investiční společnost, a.s. ze dne 21/09/2017

Víme, že historicky existuje úzká spojitost mezi výkonem akcií rozvíjejících se trhů a cenami komodit. Graf zobrazuje výkonnost indexu FTSE rozvíjejících se trhů (červeně), mědi (žlutě), ropy (černě) a železné rudy (zeleně). Klíčové změny výkonnosti akciových trhů, zejména těch rozvíjejících, se často shodovaly s obraty v cenách komodit. To není nic překvapivého, v závislosti na rozvíjející se trhy, jakými je Rusko, Brazílie a Jižní Afrika a jejich vývozem komodit, stejně jako na Čínu s dovozem komodit.

Počátek roku 2016 pravděpodobně představoval nejnižší bod v současném komoditním cyklu. Mnoho rozvíjejících trhů stále vykazuje nízké hodnoty, odrážející pokles cen komodit. Nyní je proto možná vhodná doba, abychom se na rozvíjející se trhy opět zaměřili.

Jeremy Monk, Portfolio Manager

UPOZORNĚNÍ:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.