Vzdorující "Gravitaci"

02.10.2020

Podílníci AKRO fondu nových ekonomik si mohou všimnout významného nárůstu hodnoty fondu od posledního přecenění. Tento 10,5% růst hodnoty fondu lze přičítat třem faktorům:

  • Další podstatný nárůst (viz tabulka) hodnoty titulu Gravity Co ADR, úspěšného korejského vývojáře mobilních/počítačových her.
  • Zisky v důsledku změn měnového kurzu.
  • Skutečnost, že fond je přeceňován pouze v měsíčním intervalu a nikoli na týdenní bázi, což má pochopitelně za následek větší změny v hodnotě fondu.

Jsme nyní v procesu snížení rizik vyplývajících z vysokého procenta hodnoty fondu, kterou akcie Gravity Co ADR v současné chvíli představují.

Jeremy Monk
Investiční ředitel
AKRO investiční společnost, a.s.
Praha
2.10.2020