Stojí vám to za to?

30.11.2020

Jeden respektovaný úředník se nedávno zeptal: "Stojí vám to za to? Proč se AKRO stále pokouší domoci se pro podílníky bývalých CS fondů náhrady škody?" Velice relevantní a přímý dotaz. Skutečně, od roku 2014 směřovalo téměř každé soudní rozhodnutí proti podílníkům těchto fondů. Proč tedy AKRO investiční společnost, a.s. nenechá tuto kauzu být?

Mohu odpovědět pouze sám za sebe jako investiční manažer spravující bývalé CS fondy od října roku 2003, i když vím, že mnozí moji kolegové tyto pocity sdílejí. Ano, vždy jsme si byli vědomi toho, že pokud se investiční společnosti podaří pro podílníky získat odškodnění od českého státu, mnozí podílníci (ne-li jejich většina) své podílové listy prodají. Ani bych tyto investory nijak nevinil z toho, že by se v případě vyplacení náhrady škody rozhodli své investice zpeněžit: lépe tak učinit teď, než až poté, co umřou. Pro AKRO se však získání kompenzace stalo principiální otázkou, otázkou dobra a zla, otázkou úcty k sobě samým, nikoli pouze otázkou hodnoty majetku.

Zapomeňte na chvíli na český justiční system. Jaký je to i tak nepořádek! Každý z nás přišel na svět s vrozeným citem pro dobro a zlo. Za současného stavu nenáleží šedesáti tisícům podílníků v bývalých CS fondech (a jejich dědicům) žádná náhrada za četné případy nesprávného úředního postupu státních orgánů, které v roce 1997 umožnily "vytunelování" fondů. Dříve přiznaná kompenzace musela být v důsledku perverzního rozhodnutí vrácena státu, a to včetně úroku z prodlení (700 mil. Kč), poté, co soud přehodnotil otázku promlčení (dva soudy předtím rozhodly ve prospěch podílníků). V důsledku toho podílníci nejenže neobdrží žádnou kompenzaci, přijdou navíc i o veškerou svou zbývající investici. Kvůli jednání státu a jeho soudů tak budou připraveni o vše. Na zásadním jednání Obvodního soudu pro Prahu 6 byly totiž připuštěny všechny důkazy navržené státem, zatímco všechny ve prospěch podílníků byly poněkud zvláštně shledány "nadbytečnými". I Nejvyšší soud se vyjádřil tak, že mohlo dojít k "procesnímu pochybení" (nic s tím ale neučinil). Ve skutečnosti tak jde o to, že investoři nejenže nezískají žádnou kompenzaci, ale český stát se prostřednictvím své soudní soustavy za svůj vlastní nesprávný úřední postup, rozporný výklad otázky promlčení a průtahy v řízení obohatí o částku 700 milionů Kč.

To je důvod, proč to za to stále stojí.

Jeremy Monk
Ředitel pro obhospodařování
AKRO investiční společnost, a.s.
Praha

E-mail: Jeremy.monk@akro.cz
28.11.2020