Z údajů o mzdách v USA vyplývá, že největší světovou ekonomiku čeká příští rok recese (NIKOLIV letos)

12.06.2023
Zdroj: Bloomberg
Zdroj: Bloomberg

Pokud bude současný vývoj zaměstnanosti v USA pokračovat současným tempem, znamená to, že na konci letošního roku začne v USA recese. To je až o šest měsíců později, než v současnosti předpovídá většina ekonomů.

Preferovanou metodou společnosti AKRO při pohledu na výkonnost největší světové ekonomiky je sledování trendů v údajích o mzdách v USA, zejména dat o mzdách bez zahrnutí zemědělských odvětví, která eliminují sezónní vliv zaměstnanosti v zemědělství. Tento široce založený ekonomický ukazatel, který je zveřejňován měsíčně, často lépe odráží ekonomickou realitu než oficiální údaje o HDP, které jsou zveřejňovány čtvrtletně, se zpožděním a často podléhají velkým revizím.

Graf ukazuje, jak celkový počet nezemědělských zaměstnanců (nahoře), tak dvanáctiměsíční míru změny tohoto údaje (dole). Když meziroční tempo růstu zaměstnanosti klesne pod 1 %, je tradičně přesným ukazatelem recese. Pokud současný vývoj přetrvá, Spojené státy upadnou do recese na konci roku, tedy o 6 měsíců později, než v současnosti předpovídá řada ekonomů [1].


[1] Průzkum agentury Bloomberg k 6. 6. 2023: 3. čtvrtletí 2023 reálný HDP -0,5 %, 4. čtvrtletí 2023 reálný HDP -0,4 %, 1. čtvrtletí 2024 reálný HDP +0,8 %, 2. čtvrtletí 2024 reálný HDP +1,6 %.

Jeremy Monk
investiční ředitel
AKRO investiční společnost, a.s.


UPOZORNĚNÍ:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.