Z údajů o mzdách v USA vyplývá, že největší světovou ekonomiku čeká v letošním roce recese

10.01.2024
Zdroj: Bloomberg
Zdroj: Bloomberg

Bude-li současný vývoj údajů o zaměstnanosti v USA pokračovat stejně jako dosud, recese v USA začne v roce 2024.

Reakce obchodníků na prosincový nárůst počtu pracovních míst mimo zemědělský sektor o 216 000, které naznačují, že vývoj je "robustní" a "lepší, než se očekávalo", jsou podle našeho názoru úplně mimo realitu. Naopak, uvedená čísla jsou v souladu s trendem, který jsme identifikovali v červnu loňského roku, a který ukazuje na recesi v roce 2024. Stejně tak jsou mylné i prognózy ekonomů, že se USA letos vyhnou recesi[i] . Čtenáři si jistě vzpomenou, že v červnu 2023 mnozí ekonomové nesprávně předpokládali, že recese v USA začne již loni. Domníváme se, že většina ekonomů se opět mýlí, když předpovídá, že se USA recesi vyhnou.

Preferovanou metodou společnosti AKRO při pohledu na výkonnost největší světové ekonomiky je sledování trendů v údajích o mzdách v USA, zejména dat o mzdách bez zahrnutí zemědělských odvětví, která eliminují sezónní vlivy. Tento široce založený ekonomický ukazatel, který je zveřejňován měsíčně, lépe odráží ekonomickou realitu než oficiální údaje o HDP, které jsou zveřejňovány čtvrtletně a se zpožděním, a které jsou často následně revidovány.

Graf ukazuje celkový počet nesezónních zaměstnanců (nahoře) a dvanáctiměsíční míru změny tohoto údaje (dole). Když meziroční tempo růstu zaměstnanosti klesne pod 1 %, je tradičně přesným ukazatelem recese. Pokud bude současný vývoj pokračovat, USA se letos dostanou do recese.

Mírná recese, pokud bude spojena s deflačními tlaky a poklesem úrokových sazeb, by paradoxně mohla být silným impulsem pro dluhopisy i akcie.


Jeremy Monk
investiční ředitel
AKRO investiční společnost, a.s.

Email: Monk@akro.cz

UPOZORNĚNÍ:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.


[i] Průzkum agentury Bloomberg k 5. 1. 2024: 1. čtvrtletí 2024 reálný HDP +2.2%, 2. čtvrtletí 2024 reálný HDP +1.7%,
3. čtvrtletí 2024 reálný HDP +0.7 %, 4. čtvrtletí 2024 reálný HDP +0.8 %.