Dluhopisy Republika: „Tak nezahálejte, ať vše včas stihnete.“ Říká paní ministryně.

12.01.2021

Vánoční dárek od strýčka Skrblíka?

Na státních dluhopisech se moc vydělat nedá. Jsou typickou ilustrací široce akceptované vazby mezi rizikem a návratností. Předpoklad "vrátíme vám vaše peníze a něco málo navíc" investorovi naznačuje, že má jistotu, že v reálném vyjádření až o tak moc peněz nepřijde.

Jménem republiky

Dluhopis Republika, který emituje Ministerstvo financí v opakovaných tranších není žádnou výjimkou. Pro období do 31.12.2020 byly připraveny dva typy dluhopisů: reinvestiční a protiinflační. Česká republika je nabízí od roku 2019 s podtextem vlastenectví, neboť "Je tomu již více než 100 let, kdy se otcové zakladatelé zasloužili o vznik samostatné Československé republiky a započali tak novou éru českých a slovenských dějin." Za zmínku stojí, že některé dluhopisy vydané v souvislosti se vznikem Československa téměř před sto lety (v roce 1922, ovšem denominované v amerických dolarech) dosud nebyly po peripetiích s komunistickým režimem a následnou postkomunistickou byrokracií zahraničním investorům splaceny.

Raději ty ponožky, prosím. Nebo možná nové kolo.

Můžeme pominout malou nepřesnost: oba dva typy jsou v principu reinvestiční. Pozoruhodná je spíše reklama pro širokou veřejnost, kterou v předvánoční atmosféře udělala ministryně financí Alena Schillerová a potažmo Ministerstvo financí: dluhopisy Republika s certifikátem jako vánoční dárek.

Ve svém příspěvku na sociálních sítích paní ministryně propagovala výhodnou investici do dluhopisů nepřímo jako alternativu k - dle jejího názoru tradičnímu - vánočnímu dárku: k ponožkám. Reinvestiční dluhopisy mají údajně vyšší zhodnocení, dokonce s časem vzrůstající úrokovou sazbu, zatímco konzervativní protiinflační dluhopis je úročen s prémií půl procenta nad kalkulovanou inflaci (CPI). A pro investici je nejvyšší čas (8. 12. 2020): "Tak nezahálejte, ať vše včas stihnete."

Racionále protiinflačních dluhopisů je zřejmé, podívejme se však na návratnost investice do obou typů dluhopisů Republika v reálném vyjádření.

Za hodnotu 1 000 Kč (výše minimální investice do obligací) dnes koupíte 20 párů kvalitních ponožek, a to je k Vánocům přece jenom trochu moc. Tak uveďme jiný příklad: Patnáctiletý syn si přeje nové kolo s karbonovým rámem, protože s tím starým je mezi kamarády prostě nemožný. A k Vánocům dostane dluhopisy Republika se zdůvodněním: "Staré kolo ještě šest let vydrží, pak si (za peníze z obligací) koupíš nové i s pedály!". A to se vyplatí! Pro necyklisty: kvalitnější kola se prodávají bez pedálů, případně s atrapou stěží použitelnou v praxi.

Na druhou stranu multimilionář, který neví co s penězi, si klade otázku: mám nechat své miliony zaostávat za vývojem inflace na směšně úročeném bankovním účtu nebo se pokusit uchovat hodnotu peněz investicí do protiinflačních dluhopisů? Koneckonců stejně ty peníze na nic nepotřebuji. Pro upřesnění, toto je úvaha, se kterou se autor příspěvku setkal, a je zcela oprávněná.

Poněkud zavádějící propagace

Nyní k propagaci protiinflačních dluhopisů na webových stránkách Ministerstva financí. Atraktivnost investice do dluhopisů je dokumentována kalkulátorem celkového výnosu.

https://www.sporicidluhopisycr.cz/cs/o-dluhopisech/kalkulacka/kalkulacka-dluhopisu-republiky

V tabulce potenciální investor zadává svůj předpoklad vývoje inflace v následujících pěti letech. Například 2% ročně - tj. ve výši inflačního cíle ČNB. Mimochodem, dvouprocentní míra inflace je v řadě států považována za ekonomicky zdravou úroveň již od roku 1992, kdy ji za přiměřenou označil americký Fed (s ohledem na udržení odpovídající produktivity ekonomiky a přiměřené míry nezaměstnanosti).

Při dvouprocentní inflaci a garantované přirážce 0,5% nad ukazatel inflace CPI pak investor z každé tisícikoruny po šesti letech získá hezkých nominálních 1 161,33 Kč. Dle novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (tzv. daňový balíček) budou výnosy státních dluhopisů vydaných po nabytí účinnosti novely dokonce osvobozeny od daně z příjmů (tj. od 1. 1. 2021) - přesto pozor na dluhopisy vydané před koncem roku 2020.

Inflace se nezastaví, a v uvedeném příkladu bude mít koruna v roce 2026 hodnotu zhruba 90% hodnoty koruny v roce 2020. Takže si dle propočtu CPI koupíte "spotřební koš" za nějakých 1 030 Kč v reálném vyjádření - tj. za tytéž koruny o šest let později. To by ovšem platilo, pokud by náklady na bydlení činily i nadále zhruba čtvrtinu vašich výdajů, potraviny, nápoje (včetně alkoholických) a tabák ještě více než čtvrtinu, a vzdělávání 0,6%.

U onoho méně konzervativního (jak vyplývá z vyjádření paní ministryně, tj. rizikovějšího) reinvestičního dluhopisu dopadnete ještě hůř. Částka bude úročena závratně rostoucí sazbou od 0,5% ročně (v roce 1) až po 1,5% v poslední roce reinvestice, a částka ke dni splatnosti bude po šesti letech činit 1 063,72 Kč. Nezapomeňme, že si za tyhle peníze koupíme totéž co dnes za 943 Kč, tj. méně, než kolik dnes za (neinvestovanou) tisícovku. To je stěží dobrá investice!

Za roky 2019 a 2020 bylo upsáno dluhopisů celkem za 25,5 mld. Kč, v zatím posledním devátém kole - vánočním k 31.12.2020 - byl přínos do státní kasy 5 miliard Kč. Reklama paní ministryně tedy nepochybně přinesla ovoce. Nicméně rétoriku a pro laiky zavádějící kalkulaci na webových stránkách ministerstva nelze považovat za férovou: vždyť zadáte-li vyšší předpokládanou míru inflace do prezentovaného výpočtu, bude výsledná nominální částka vyšší - tedy vzhůru k co nejvyšší inflaci! Reálně to ale bude stále oněch 0,5% u protiinflačních dluhopisů, a v případě reinvestičních dluhopisů propadák (možná by pomohla deflace, ale na tu se nedá spoléhat).

Připomeňme poznámku jednoho z našich skutečně renomovaných ekonomů, bývalého guvernéra České národní banky Miroslava Singera z 29.12.2020 k výši úspor obyvatelstva, která možná vedla k poměrně vysokému nákupu dluhopisů Republika v posledním kole: " ... v českých bankách je množství peněz, které "se spokojí" i s mimořádně nízkým zhodnocením". Ale také jeho predikci, že "inflace se zřejmě, při absenci katastrofálního vývoje počasí ničícího úrodu, vrátí ke dvěma procentům."

Tady máte dárek, a nestěžujte si pořád.

Desáté kolo úpisu dluhopisů Republika poběží do 1.4.2021. Parametry se ještě mohou změnit, nicméně běžný malý investor by měl svou odloženou spotřebu zvažovat z pohledu reálného výnosu ke dni splatnosti dluhopisů. A z pohledu užitku dnešního nákupu či alternativní investice. Koneckonců, patnáctiletý kluk s dobrým kolem dnes udělá větší dojem než o šest let později s tímtéž modelem. Na dobré pedály mu dnes raději ještě něco málo přidejme.

PhDr. Michal Mareš, MBA, CFA
2.1.2021