NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového

Diskuse o korporátních korunových dluhopisech emitovaných v roce 2012 není ani po šesti letech uzavřena. Finanční analytici a komentátoři se dodnes neshodují na motivaci, záměru legislativních změn a dalších impulsech, které nevídaný rozmach emisí v posledním čtvrtletí roku 2012 způsobily. Z celkového počtu 525 registrovaných korunových dluhopisů...

K oslavě 100. výročí vzniku Československé republiky se AKRO investiční společnost, a.s., která nedávno oslavila své 25. výročí, rozhodla sponzorovat Muzeum cenných papírů - nadační fond Praha. Toto on-line muzeum má v současné době více než 81 000 exponátů, jehož sbírka zahrnuje především historické československé akcie a dluhopisy.

Nadále můžete investovat do AKRO akciového fondu nových ekonomik bez vstupního poplatku. Nakupte v období od 1. 2. 2018 do 30. 4. 2018, včetně, a ušetřete až 5 % z vámi investované částky. Rozhodným okamžikem pro výši poplatků je den připsání finančních prostředků na účet fondu. Po uplynutí uvedeného období, tj. s účinností od 1. 5. 2018, bude při...

Pro investory AKRO to byl další dobrý rok. Zatímco si všechny naše fondy vedly dobře, investoři fondu AKRO fond progresivních společností a fondu AKRO fond nových ekonomik si užili velmi vysoké výnosy. Klíčovým faktorem tohoto úspěchu byl dobrý výběr akcií. Investoři budou jistě příjemně překvapeni, že ve fondu AKRO fond progresivních společností,...

Před tradičními vánočními svátky bychom rádi popřáli Všem našim investorům jejich příjemné prožití a také zdravý, prosperující nový rok! Je potěšující, že všichni naši investoři, bez ohledu na to, do jakého AKRO fondu mají investováno, mají opět důvod k radosti, díky velmi dobrým výsledkům ke konci roku 2017.

Neúspěch Prahy stát se novým hostitelským státem Evropské agentury pro schvalování léčiv (EMA) nebo Evropského orgánu pro bankovnictví (EBA) není překvapením a je příznačný pro neschopnost české vlády, hlavního města Prahy a CzechInvestu využít byť jen jedinou z příležitostí přesvědčit organizace, aby se v návaznosti na rozhodnutí Velké Británie...

AKRO investiční společnost, a.s. obhospodařuje čtyři podílové fondy: AKRO akciový fond nových ekonomik, AKRO fond progresivních společností, AKRO balancovaný fond a AKRO globální akciový fond. Z těchto čtyř fondů si nyní pojďme detailněji představit AKRO fond nových ekonomik.

Fondy AKRO zaznamenaly ve třetím čtvrtletí pozitivní zisky. AKRO akciový fond nových ekonomik vzrostl v průběhu čtvrtletí o 4,6 %, AKRO globální akciový fond vzrostl o 2,5 %, AKRO fond progresivních společností o 6,3 % a AKRO balancovaný fond o 0,8 %. V uplynulém roce vzrostl fondový kapitál akciových fondů společnosti AKRO o 22,1 %, 19,5 % a 23,4...

Víme, že historicky existuje úzká spojitost mezi výkonem akcií rozvíjejících se trhů a cenami komodit. Graf zobrazuje výkonnost indexu FTSE rozvíjejících se trhů (červeně), mědi (žlutě), ropy (černě) a železné rudy (zeleně). Klíčové změny výkonnosti akciových trhů, zejména těch rozvíjejících, se často shodovaly s obraty v cenách komodit. To není...

Bill Browder, legendární investor a nyní také bojovník za lidská práva, mluví o svých plánech do budoucna a podílí se o své názory na to, jak se může Česká republika zasazovat o vyšší ochranu lidských práv v Rusku. Pro ty, kteří jsou méně obeznámeni s Browderovým příběhem, William "Bill" Browder, zakladatel a generální ředitel společnosti Hermitage...

Vypadá to, že zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (ZTOPO), který vstoupil v platnost v lednu 2012, se zdá být účinným. Za určitých okolností činí zákon společnosti odpovědnými za přestupky spáchané jejich řediteli, vrcholovým managementem a jinými osobami, v celé řadě trestných činů. Toto se vztahuje na trestné činy, které lze obecně...

Zpráva Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) 2017 o pohledu na zaměstnanost porovnává ukazatel výkonnosti trhu práce v jednotlivých státech.

Tabulka uvádí procentuální míru volných pracovních míst napříč Evropou: míra volných pracovních míst představuje podíl volných míst k celkovému počtu všech pracovních míst. Volné pracovní místo je definováno jako placená pozice (nově vytvořená, neobsazená nebo ta, která se má uvolnit), pro kterou se zaměstnavatel snaží aktivními kroky nalézt...

Míra inflace

19.06.2017

Na grafu vidíme míru inflace ve Velké Británii (černě), v eurozóně (modře), v USA (fialově) a v České republice (červeně). Od konce roku 2015 se míra inflace pohybuje směrem nahoru, v důsledku toho můžeme očekávat, že světové centrální banky budou měnovou politiku zpřísňovat. Americká centrální banka (FED) nedávno oznámila již čtvrtý nárůst...