NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY NA NAŠEM BLOGU

Přečtěte si jako první, co je nového

AKRO investiční společnost, a.s., bere na vědomí, že iDnes změnilo titulek článku, původně nadepsaného "Podílníci padlých CS Fondů nic nedostanou, naopak musejí vracet stamiliony", na "Podílníci padlých CS Fondů nic nedostanou, naopak musejí zaplatit stamiliony".

AKRO investiční společnost, a.s. notes that iDnes have changed the title of their article, originally entitled: "Shareholders of fallen CS Funds will not receive anything, on the contrary, they must return hundreds of millions", to "Shareholders of fallen CS Funds will not receive anything, on the contrary they have to pay hundreds of millions".

V článku publikovaném na serveru iDnes.cz dne 24. července 2020 pod titulkem "Podílníci padlých CS Fondů nic nedostanou, naopak musejí vracet stamiliony" se tvrdí, že AKRO je povinna peníze "vrátit". To je ale nesprávné: částka 717 milionů Kč (47 mil. EUR) úroků z prodlení představuje "platbu" ve prospěch státu, nikoli vrácení dříve obdrženého...

In an article published by iDnes, on July 24, 2020, entitled: ''Unit-holders of fallen CS Funds will not receive anything, on the contrary, they must return hundreds of millions'' it is asserted in both the title and the text that AKRO is ''returning'' money. That is incorrect: The Kc717m (EUR47m) in penalty interest represents a ''payment'' to the...

Ve stejný den, kdy AKRO investiční společnost, a.s., oznámila, že podala za šedesát tisíc poškozených podílníků bývalých C.S. Fondů stížnost proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva ve věci náhrady škody za nesprávný úřední postup českých orgánů, vyšel žebříček realizace protikorupčních opatření, podle kterého skončila Česká...

The very day AKRO investiční společnost announced it had lodged a complaint on behalf of 60,000 investors against the Czech Republic in the European Court of Human Rights (ECHR) claiming compensation for maladministration by State officials and the lack of a fair judicial process, the Czech Republic comes last in a global corruption ranking!

Twenty-two years after one of the biggest financial frauds of the 1990's, when more than CZK1.2bn (EUR48m) was stolen from 60,000 investors in the former CS Funds, investors have received neither compensation nor an apology from the Czech government. This despite the negligence of officials in the Ministry of Finance's (MoF's) Financial Analytical...

Ani dvacet dva let po jednom z největších finančních podvodů 90. let, kdy bylo 60 000 investorů do bývalých C.S. Fondů odcizeno více než 1,2 miliardy korun (48 milionů EUR), investoři stále nedostali od české vlády žádnou kompenzaci ani omluvu. A to navzdory nedbalosti úředníků Finančně analytického úřadu ("FAÚ") Ministerstva financí ("MF"), kteří...

"10-Bagger" je akcie, jež zdesetinásobí svou počáteční hodnotu. Anglický termín "10-Bagger" vymyslel legendární investiční manažer Peter Lynch a použil jej ve své knize "One Up on Wall Street". Jedná se o poměrně vzácný úkaz, o to vzácnější, že investoři drží akcie dlouhodobě, aby dosáhli značné návratnosti.

Již týden po oficiálním spuštění České národní koncepce rozvoje kapitálového trhu, by mělo Ministerstvo financí ČR prokázat, do jaké míry hodlá plnit své sliby ohledně lepší ochrany investic. Zprávy o tom, že Ministerstvo financí plánuje poslat tři bývalé C. S. Fondy, v současnosti spravované AKRO investiční společností, a.s., do likvidace, přijali...

Diskuse o korporátních korunových dluhopisech emitovaných v roce 2012 není ani po šesti letech uzavřena. Finanční analytici a komentátoři se dodnes neshodují na motivaci, záměru legislativních změn a dalších impulsech, které nevídaný rozmach emisí v posledním čtvrtletí roku 2012 způsobily. Z celkového počtu 525 registrovaných korunových dluhopisů...

K oslavě 100. výročí vzniku Československé republiky se AKRO investiční společnost, a.s., která nedávno oslavila své 25. výročí, rozhodla sponzorovat Muzeum cenných papírů - nadační fond Praha. Toto on-line muzeum má v současné době více než 81 000 exponátů, jehož sbírka zahrnuje především historické československé akcie a dluhopisy.