Roste český trh práce?

12.07.2017
Zdroj: OECD Employment Outlook 2017, 13. 6. 2017, autorská poznámka: úrověň české nezaměstnanosti je nyní 3,3 %
Zdroj: OECD Employment Outlook 2017, 13. 6. 2017, autorská poznámka: úrověň české nezaměstnanosti je nyní 3,3 %

Zpráva Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) 2017 o pohledu na zaměstnanost porovnává ukazatel výkonnosti trhu práce v jednotlivých státech.

Hlavní předností trhu práce v České republice je podprůměrná míra nezaměstnanosti. Údaje OECD ukazují, že míra nezaměstnanosti v České republice je výrazně nižší, než je průměr OECD. Nejnižší míru nezaměstnanosti vykazuje Čína, nejvyšší naopak Jihoafrická republika.

Nejvýraznější slabostí českého trhu práce je nízká úroveň "kvality příjmů", která je způsobena nízkou úrovní průměrných výdělků (platy o polovinu nižšími, než je průměr OECD). Pod průměrem zemí OECD je Česká republika také, pokud jde o postavení žen a potenciálně znevýhodněných osob v produktivním věku (s částečným postižením) na trhu práce. Další informace viz odkaz zde (v AJ).

Jeremy Monk, portfolio manager 

UPOZORNĚNÍ:

Tato zpráva má pouze informativní charakter a není doporučením k nákupu nebo prodeji jakéhokoliv cenného papíru. Uváděné informace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Investování do cenných papírů prostřednictvím otevřených podílových fondů přináší rizika vyplývající z vývoje na kapitálových a peněžních trzích. Minulé výnosy fondu nejsou zárukou výnosů budoucích. Investiční strategie otevřených podílových fondů AKRO investiční společnosti je zaměřena na dlouhodobé zhodnocování vložených prostředků a není vhodná pro investory s krátkým investičním horizontem. Předtím, než investujete, se důkladně seznamte s obsahem statutu a sdělením klíčových informací pro investory vybraného fondu.