Situace na Ukrajině: zpráva od správce fondu

01.03.2022

Vzhledem k nestabilní situaci na světových kapitálových trzích bych rád využil příležitosti a objasnil expozici fondů AKRO vůči Rusku/Ukrajině/Bělorusku po ruské invazi na Ukrajinu.

AKRO globální akciový fond, AKRO fond progresivních společností, ani AKRO balancovaný fond nemají žádné investice v Rusku, Bělorusku nebo na Ukrajině. Přestože finanční trhy zůstávají volatilní, finanční dopad války na tyto fondy byl v zásadě neutrální, a to jak pozitivní, tak negativní.

Před ruskou invazí měl AKRO akciový fond nových ekonomik necelých 10 % investic v Rusku (Gazprom Neft ADR 4,5 %, Norilsk Nickel ADR 4,2 % a VTB Bank GDR 1,1 %). Po invazi se hodnota těchto investic snížila o více než polovinu, což odráží prudký pokles ruského akciového trhu. Hodnota VTB Bank (podléhající sankcím) byla pro účely ocenění fondu k 28.2. 2022 odepsána na nulu. Fond sice dosáhl měnových zisků spojených s investicemi v HKD/USD a významnou expozicí vůči ČEZ, ale ty nestačily na vyrovnání ztrát souvisejících s Ruskem.

Expozice Akro akciového fondu nových ekonomik vůči Rusku je nyní zjevně mnohem menší. Historicky se řada geopolitických krizí rychle vyřešila a je možné, že tomu tak bude i tentokrát. Pokud by se to nepotvrdilo, je pravděpodobné, že centrální banky odloží zpřísňování měnové politiky, což podpoří ocenění globálních akciových trhů.

Dovolte mi tímto také, abych vyjádřil hlubokou soustrast všem, které současná situace na Ukrajině zasáhla.

Jeremy Monk

AKRO investiční společnost, a.s.

1. března 2022